Pagdating sa dulo priya sachdev dating

Posted by / 22-Jun-2017 14:14

Pagdating sa dulo

Ang tatlo sa apat na bahagi ng mga emisyong dulot ng tao (antropoheniko) ng carbon dioxide sa himpapawid nitong nakaraang 20 taon ay dulot ng pagsunog ng mga produktong petrolyong (fossil fuel).

Mula noon, ang katamtamang (average) taunang halaga nito ay tumaas mula 315 ppmv na ipinakikita ng Keeling Curve.Kaya sinasabing hindi tama na may debate sa pagitan ng “naniniwala” at “laban” sa hinua na ang pagdaragdang ng carbon dioxide o CH sa himpapawid.Sinasabing ang kasalukuyang klima ng mundo ay wala sa kapanatagan (ekilibrio) kasama ang pagpwersang dulot ng pagtaas ng mga greenhouse gases dahil sa inersiyang termal ng mga karagatan at mabagal na pagtugon ng ibang di tuwirang mga epekto.Ang mga masusing pag-aaral sa klima ay nagpapakita na iinit pa rin ito ng 0.5 °C to 1.0 °C kahit mapanatag ang mga greenhouse gases.Ang mga greenhouse gases ay lagos-lagusan sa short wave radiation (maiksing ondang radyasyon) na mula sa araw.

pagdating sa dulo-31pagdating sa dulo-3pagdating sa dulo-46

Ang ilang organisasyon ay gumagamit ng katagang 'anthropogenic climate change' sa pagbabagong dulot ng tao.

One thought on “pagdating sa dulo”

  1. But others, the employees said, select stories that relate to a personal “aesthetic.” Some, one producer said, “seek out only very specific content within their interest group.” Yet there is no way to distinguish between what is endorsed and what isn’t, and Thought Catalog’s publisher denies that the publishing choices made by his producers even constitute editorial discretion.